Facebook Joe Hisaishi
Twitter Joe Hisaishi
Youtube Joe Hisaishi

Hatsu koi 2000

Hatsu koi 2000

Hatsu koi 2000

 1. Prologue〜Spring Rain
 2. Tegami
 3. Challenge
 4. Sakura no ki no sitade
 5. Toki ha nagarete
 6. Spring Rain
 7. Himitsu
 8. Mother’s love
 9. Omoide
 10. Toki ha nagarete II
 11. Hatsu-koi
 12. Saikai
 13. Negaizakura
 14. Portrait of Family
 15. Epilogue〜Hatsu-koi
Social Sharing