Facebook Joe Hisaishi
Twitter Joe Hisaishi
Youtube Joe Hisaishi

Spirited Away Sound Track 2001

Spirited Away Sound Track 2001

Spirited Away Sound Track 2001

 1. Ano natsu he
 2. Torimiti
 3. Dare mo inai ryouriten
 4. Yoru ga kuru
 5. Ryu no shonen
 6. Boiler mushi
 7. Kamisama tachi
 8. Yu baba
 9. Yuya no asa
 10. Anohi no kawa
 11. Sigoto ha tsuraize
 12. O kusare kami
 13. Sen no yuki
 14. Sokonashi ana
 15. Kaonasi
 16. 6banme no eki
 17. Yubaba kyoran
 18. Numa no soko no ie
 19. Futatabi
 20. Kaeru hi
 21. itsumo nandodemo (Main song)
Social Sharing