Facebook Joe Hisaishi
Twitter Joe Hisaishi
Youtube Joe Hisaishi

Korean Drama Legend Original Sound Track Vol 1 2007

Korean Drama Legend Original Sound Track Vol 1 2007

Korean Drama Legend Original Sound Track Vol 1 2007

 1. Opening
 2. Seisen
 3. Tamdoku Theme -MainTheme-
 4. Suzini Theme -Sabishisa-
 5. Kiha Theme -Unmeiteki na Deai-
 6. Danketsu -Orchestra Version-
 7. Tekigun No Hangeki
 8. Tamudoku Theme -Comical-
 9. Kajimura
 10.  Fusin/Giwaku/Sitto
 11. Hoge Theme
 12. Kamigami No Tatakai
 13. Hyongo Theme
 14. Tamudoku Theme -Higekiteki-
 15. Okyu
 16. Fachon Kai
 17. Destiny -the woodwind Melody Version-
 18. Tamdoku Theme -Yusoni-
 19. Shori he
 20. Destiny -Original Version-
 21. Suzini Theme -Piano Solo Version-
Social Sharing